سند مسکونی با پایان کار و سند تجاری و اداری کارخانه دامداری مرغداری هتلها معادن و زمین موجود میباشد.

کارگشایی خیراندیش صادق به صاحبان صنایع و کارخانه دارا و هتلداران و معدن داران و فروشگاه های زنجیره ای سند اجاره میدهد و نازلترین قیمت با کمترین زمان ممکن.

شعاروعمل کارگشایی خیراندیش صادق کارگشایی از مشکلت در کمترین زمان و به بهترین نحو.