سند ملکی تک برگ از شما

                                        مصوبه بانکی از ما

به سند مسکونی باپایان کار جهت اجاره نیازمندیم.

امروزه برای دریافت وام و تسهیلات بانکها شرایط سختی را پیش روی متقاضیان میگذراند یکی ار بزرگترین مشکلات پیش روی مشترکین ارائه ضمانت نامه بانکی است و همین دلیل کارگشایی خیراندیش صادق با هدف پیشبرد و دریافت وام متقاضیان اقدام به اجاره سند میکند خدمات کارگشایی خیراندیش صادق آماده در زمینه اجاره سند و هموطنان گرامی در اقصی نقاط ایران میباشد.